Tine Lindh, förskolelärare och samordnare i vårt utbytes projekt