Svenska och tjeckiska förskollärare på besök i en SOS-by i Doubi, 2010