Promenad genom Karlsbad med styrelsens viceordförande Jiri Klsak