Jonas, Jarmila och Jiri Klsak, Karlsbads viceordförande