...men måste turas om när vi fotograferade oss (bakom oss indisk ambassadör)