Karlsbads Flickkör med dirigenten Jiri Strunc uppträder i Ängeln, 2005