Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tine Lindh - CV (curriculum vitae)

15. 9. 2010

Mitt namn är Tine Lind och jag har arbetat som förskollärare i cirka 30 år. Jag har läst in fristående högskolekurser för att öka min egen kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Huvuddelen av min yrkeserfarenhet har jag i förskolan, sedan augusti 2000 har jag arbetat som mentor i förskoleklass. Jag har också varit delaktig i att utveckla vårt arbete med goda övergångar mellan våra verksamheter samt för tidig upptäckt av barn i behov av särskilt stöd. Särskilt barn med psykosocialt betingade svårigheter ligger mig varmt om hjärtat. Min tid som förskollärare har också fått mig att se värdet av ett gott samarbete med föräldrar, deras tillit gör mer än halva arbetet med barnen!

Jag har under mina år i yrket även arbetat som föreståndare i Huddinge, samt vikarierat som områdeschef i Katrineholm. Jag var under en period arbetslagsledare med utökat ansvar då jag hade det pedagogiska ansvaret för förskolan Sörgården samt dagbarnvårdargruppen (dbv). Under halva december -08 och hela januari -09 hade jag befattning som T.f. rektor för Sjöholms BoU. Efter det, under vårterminen -08, var jag skolledarresurs på 50 % för förskolan Sörgården samt dbv.

Jag har även arbetat fackligt i många år, bl.a. som huvudskyddsombud, så jag känner till lagar och avtal ganska bra. Har även gått en hel del fackliga utbildningar som huvudskyddsombud, bl.a. i psykosocial arbetsmiljö.

Jag är också samordnare för den svenska delen av ett projekt som vuxit fram genom flera förskollärare här i Katrineholm och i Karlsbad, Tjeckien. Detta utbyte är utvecklande för oss pedagoger som utväxlar erfarenheter och kulturella delar som traditioner, barnsånger, skapande o.dyl. Men även barnen är delaktiga och får en vidare syn på vår värld. De får syn på våra egna traditioner och kultur, blir medvetna om vår hembygd, men de blir också medvetna om barn i andra länder som är som vi men som kanske ändå gör andra saker och har ett annat språk.

Jag skulle vilja lyfta fram glädjen i mitt arbete, glädjen i att arbeta med barnen och se deras utveckling. Att få uppleva deras ”aha” när de förstår något nytt eller får syn på sitt eget lärande. Att hålla den pedagogiska diskussionen levande, uppmuntra nya idéer att växa fram, få möjlighet att via ny litteratur och forskning utveckla arbetssätt och förhållningssätt.

Jag vill också förstärka samarbetet med föräldrarna, de viktigaste samarbetspartners vi har. Att med tydlighet och öppenhet göra föräldrarna insatta och välinformerade om sina barns vardag på förskolan/i förskoleklassen, att via enkäter och samtal få återkoppling på kvalitén i vårt arbete.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář