Jdi na obsah Jdi na menu
 


Förskollärarens utbyte mellan Katrineholm och Karlsbad (Karlovy Vary)

 

 

Internationellt arbete i förskola och förskoleklass


Skolor och förskolor i Katrineholm arbetar med *internationellt arbete på olika sätt
Ett exempel på utbytet är ett samarbete med Karlsbad, Tjeckien, som några av våra några förskolor och en förskoleklass har etablerat.

 

Personal från Sverige respektive Tjeckien besöker varandra vartannat år sedan 2006 och förhoppningen är att samarbetet ska kunna fortgå och utvecklas ytterligare.

 

De som deltar i samarbetet med Tjeckien från Katrineholm är förskoleklassen på Sjöholms skola, förskolan Sörgården i Katrineholm, avdelningen Kastanjen på förskolan Näverstugan, samt föräldrakooperativet Täppan i Sköldinge. Förskolan Sörgården från Malmköping deltar också och från Flens kommun har Montessoriförskolan Pinocchio i Flen nyligen gått med i utbytet.

tjeckien-juni-10-409.jpg

 

I år ville man från svensk sida fördjupa utbytet och tillbringa lite mer sammanhängande tid på de förskolor eller skolor som man jobbar tillsammans med. Syftet var att ”jobbskugga” de tjeckiska kollegorna, det vill säga följa med en utbyteskollega i det dagliga arbetet med barnen. EU-pengar finansierade jobbskuggningen genom Commeniusprogrammet. Nästa gång är det tjeckernas tur att komma hit och planeringen är redan i full gång.

 

Utöver besöken i varandras respektive land, skickar personalen saker som barnen gjort. Det kan vara teckningar, där barnen ritar och berättar om sin närmiljö, om sina traditioner och om vad de gör i vardagen. Det kan också vara recept på mat eller bakverk. Förskolan i Kyselka har till exempel provat att baka pepparkakor utifrån recept från Sverige. Sedan har de skickat tillbaka bilder från pepparkaksbaket. På så sätt blir också samarbetet synligt för barnen på i Sverige. Vid sitt besök i Tjeckien senast höll också de svenska deltagarna en föreläsning om hur skolan och förskolan arbetar i Sverige och vad man jobbar med i vardagen.

 

En viktig drivkraft i arbetet är tjeckiskan Jarmila Kocourková bosatt i Katrineholm. Hon är utbildad lärare i Tjeckien och initiativtagare till utbytet med Karlsbad. Hennes dotter gick i förskoleklassen på Sjöholms skola när tankarna på detta utbyte startade. Första utbytesbesöket från Tjeckien kom våren 2007. För personalen är det en stor fördel att ha med Jarmila i samarbetet. Hon är en sann entusiast som även fungerar som tolk vid utbytesresorna. Jarmila hjälper även till att transportera material mellan länderna, när hon reser privat mellan Sverige och sitt gamla hemland.

 

tjeckien-juni-10-443.jpg

 

Bildningsbladet har ställt några frågor till förskollärarna Tine Lindh och Bettan Melvinsson som arbetar i förskoleklassen på Sjöholms skola om utbytet. De har varit med sedan starten och har ett etablerat samarbete med sina kollegor Blanka och Katka i en by som heter Kyselka, strax utanför Karlsbad i Tjeckien.

 

Varför är det bra med internationellt samarbete? Vad ger det er och barnen?

–Det ger oss tips och idéer från andra länder, säger Bettan och fortsätter.  Och barnen… de är ju ganska små, våra barn. De går i förskoleklassen. De har lärt sig vad Tjeckien är och vi har ritat på en jordglob och visat hur långt det är dit. Och de vet att vi inte förstår språket, men att vi kan teckna till varandra.

 

Hur deltar barnen i utbytet?

–Det har fått rita och berätta om Katrineholm säger Tine och visar ett häfte med teckningar. Sedan kommer det saker från Tjeckien som vi visar vi barnen och pratar om med dem, säger hon och fortsätter. Tjeckerna blev väldigt fascinerade av våra pärlplattor, så då kan vi prata om att det med barnen, till exempel.

–Vi har ju saker som sitter uppe på väggarna, säger Bettan och fortsätter. Sedan har vi språktrollet Trulle som var med i somras. Trulle är ju med i annat arbete och nu ska han få berätta vad han gjorde i somras när han var i Tjeckien.

 

Utbytet visar både på skillnader och likheter mellan länderna. Språket utgör en stor skillnad, naturligtvis och det kan vara svårt att kommunicera fullt ut emellanåt, tycker både Tine och Bettan. De får förklara för barnen att de får använda tecken emellanåt. De ser också att samarbetet kan också öka förståelsen för andra kulturer, både hos sig själva och hos barnen.

 

Vad ger utbytet er som pedagoger?

–Man får tips och idéer och och vi sår små frön hos varandra, säger Bettan.

 –Och sedan har vi har fått nya vänner, säger både Bettan och Tine.

–Vi är ju kollegor, så vi pratar ju samma pedagogiska språk. Där förstår man varandra även om man inte kan varandras språk, säger Bettan.

 

tjeckien-juni-10-023.jpg

 

Finns det några skillnader mellan länderna som ni särskilt har tänkt på?

–Vi berättade om utematte under vår föreläsning, berättar Bettan och fortsätter.  De har inget motsvarande. Vi visade att vi tyckte att utevistelsen var så viktigt, att man kan göra mycket med matte ute.

I Tjeckien är det lag på att barnen inte får vara ute när det är under tio grader kallt, säger Bettan och fortsätter. Så de har väldiga bekymmer med att vi är ute så mycket.

Det var likadant när de var här och såg hur barnen klättrade på stenarna uppe vid Sörgården, säger Tine och fortsätter. De tyckte inte om att vi lät dem klättra där. Men sedan har de kommenterat själva under en föreläsning att de hade lärt sig ett annat tänk om vad barn klarar och inte klarar.

 

–De är i sin tur otroligt duktiga på att återanvända skräp, vilket inte vi är. Ett exempel är korkarna till PET-flaskor som de använder som material, säger Bettan.

 

–Sedan spelar de och sjunger väldigt mycket. Det börjar spela med barnen väldigt tidigt, säger Tine.

 

Hur ser framtiden ut för ert samarbete?

–Tanken är att de kommer hit nästa år under en lite längre tid så att barnen får träffa Blanka och Katka som vi samarbetar med i Tjeckien. Det ser vi fram emot, avslutar Bettan och Tine.

 

 

Bildtext:

–Den största glädjen med resan var mötet med våra utbyteskollegor samt de barn som de arbetar med. Det är en så fantastisk känsla att känna den varma kontakten och glädjen i att upptäcka hur lika vi är – men att vi ändå kan lära av varandra, säger Tine Lindh.

tjeckien-juni-10-058.jpg

 

 

 

Av Tine Lind, samordnare i utbytes projekt

 

Vill så gärna berätta om det utbyte som pågår och utvecklas mellan förskolepersonal i Katrineholm och de kollegor vi har i Karlsbad i Tjeckien. För ett år sedan var flera av våra tjeckiska kollegor hos oss här i Katrineholm på studiebesök för att återgälda det besök vi gjort ytterligare ett år tillbaka.

I år ville vi fördjupa vårt utbyte och vara lite mer sammanhängande tid på de förskolor som vi har byggt upp samverkan med. Vi åkte till Karlsbad mellan 13-18 juni, och vi som åkte var undertecknad tillsammans med min kollega Bettan Melvinsson från förskoleklassen på Sjöholms skola, Pia Andersson och Carina Moqvist från avd. Krokodilen på förskolan Sörgården, Jennie Ringvall och Pernilla Widh från avd. Kastanjen tillhörande förskolan Näverstugan, föräldrarepresentanterna Daniel och Sandra Korhonen från föräldrakooperativet Täppan i Sköldinge samt Ann Karlsson och Maud Eriksson från förskolan Sörgården i Malmköping. Utöver förskolepersonal följde denna gång även en kurator, Åke Jennische, från Elevhälsan i Katrineholm med.

Några hade nyss påbörjat sitt utbyte, men min kollega och jag har haft kontakt med Blanka och Katka i Kyselka utanför Karlsbad, samt deras barn, i ungefär två år nu. Vi har skickat saker som barnen gjort, vi skickar teckningar där barnen ritat och berättat om vår stad, vår skola och våra traditioner samt vad vi gör i förskoleklassen på Sjöholms skola. Blanka och Katka gör detsamma med sina barn.

Som tur är har vi en eldsjäl som hjälper oss mycket med detta utbyte, inte bara språkligt (vi har börjat hitta sätt att kommunicera en hel del själva också) utan också som transportör av de saker vi skickar emellan oss. Jarmila Kocourkova som är lika hemma i Katrineholm som i Karlsbad och reser ofta däremellan. Då hjälper hon oss att ta med gåvor och hälsningar åt båda hållen. Jarmila är också ordförande i Katrineholms Språk- och KulturKlubb (KSKK).

 

På Internationella Programkontoret som handhar en hel del EU-projektpengar finns en term under Commenius-programmet, som kallas att ”jobbskugga”. Flera av oss sökte pengar för årets resa inom detta. Vi fick där berätta om vårt utbyte, om programmet i Karlsbad och datum då vi skulle vara där. Vi fick även formulera hur vi tror detta utbyte kan leda till något positivt för EU, hur detta kan utöka samhörighetskänslan och hur vi kan sprida detta vidare efter vårt besök.

Att det heter just Commeniusprogrammet är en tillfällighet som kan se ut som en tanke i detta sammanhang. Commenius var en väl ansedd pedagog som var i Sverige under en period för att hjälpa oss att bygga upp det svenska skolväsendet, han fick då under en period hjälp med sitt uppehälle av en viss De Geer som fanns i Norrköping! Commenius kom från Tjeckien, och detta är ju en fantastisk länk till det utbyte som växer och frodas mellan oss här i Katrineholm och våra vänner där i Karlsbad.

Vi blev till vår glädje beviljade pengar för resan och visst uppehälle. Själva ”jobbskuggandet” innebar för vår del att vi några dagar skulle följa våra utbyteskollegor i deras ordinarie arbete med barnen.

Det var väldigt roligt att nu äntligen få träffa barnen som vi sett på många bilder, och de tyckte det var spännande att träffa oss. Vi fick se att de på förskolan hade en hel ”svensk-hylla” med saker som vi skickat och som barnen kunde titta på och plocka med. Ibland ställde de detta närmare entrén så föräldrarna också kunde titta lite mer.

En av dagarna hade vi en förälder med som tolk, hon pratade en mycket utmärkt engelska. Det var väldigt intressant att höra hennes syn på verksamheten och höra henne berätta hur mycket barnen faktiskt visste om Sverige nu sedan vårt utbyte påbörjats. Särskilt nu när vi skulle komma på besök så hade barnen hemma berättat om vår flagga, om hur man sa ”Hej” och ”Hejdå”, och mycket mer. Vi kunde också fråga henne om den tjeckiska föräldraledigheten och det system som de hade kring detta.

En dag fick vi följa med på en bussresa till en barnteater som spelades upp i en gammal trekantig (!) kyrka, samt gå på utflykt till en plats som, översatt till svenska, hette Änglaberget och där barnen också fick en liten historielektion. Det var en plats med en otroligt vacker utsikt! Under denna resa till Tjeckien hade Bettan och jag också sällskap av vårt lilla språktroll Trulle som finns med i vårt arbete på Sjöholms skola med våra förskoleklassbarn. Barnen i Kyselka har också lärt sig att känna igen Trulle och har under den här tiden även skaffat sig ett eget troll som heter Trollinka. Barnen tycker det är spännande med dessa svenska troll, det finns ingen motsvarighet till dem i Tjeckien.

tjeckien-juni-10-052.jpg

Under denna fantastiska studieresa fick vi också besöka andra förskolor, vi fick besöka en SOS barnby i Doubi i Karlsbad, m.m. Vi höll en föreläsning om hur vi arbetar med olika saker i vår vardag samt lite grand om det svenska skolsystemet. Vid vårt förra besök kom en lokal tidning till föreläsningen, denna gång kom ett lokalt tv-bolag (ungefär motsvarande Öst-Nytt) som filmade vår föreläsning och gjorde en kort intervju med undertecknad.

Vi fick också en dag träffa Karlsbads borgmästare, samt deras skolnämndsordförande. De var artigt intresserade först, och vartefter samtalet pågick så kändes det som att intresset från deras sida växte. De frågade både en del om förskolan över huvud taget, men också om detta utbyte som växer för varje år. Vi konstaterade att eftersom vi arbetar på förskolor och vi alla där träffar många barn och förstås också deras föräldrar samt kollegor, så blir det många ringar på vattnet.

Vi blev så otroligt vänligt bemötta, så väl omhändertagna av våra värdar som vi även fick bo hos. Överallt tog man emot oss vänligt och ofta med uppskattande gåvor som representerade Karlsbad på något sätt. Vi besökte naturligtvis även ett museum om Karlsbads ”trettonde källa”, Becherovkan. Vi fick njuta av avslappnande bad i en närliggande kurort, Franzbad, och även njuta av ”Den sjungande fontänen” i Mariannsbad. Men den största glädjen med resan var ändå mötet med våra utbyteskollegor (oj, vad många skratt vi hann med!!) samt de barn som de arbetar med. Det är en så fantastisk känsla att känna den varma kontakten, och glädjen i att upptäcka hur lika vi är – men att vi ändå kan lära av varandra!

Vi ser fram emot nästa år då våra tjeckiska vänner åter kommer på besök till oss och då vi ska få låna dem lite längre tid i just vår egen verksamhet – visa vår vardag, och ge våra barn möjligheten att träffa Blanka och Katka ”på riktigt”.

(Tine Lind, förskollärare i förskoleklassen på Sjöholms skola, samt samordnare i detta utbyte på ”Katrineholmssidan”.)